slova4

Организацијом параолимпијских игара се од 1984. до 1989. године бавио Интернационални координациони комитет (International Coordinating Committee – ICC).

Од 1989. године су национални параолимпијски комитети удружени у Међународни параолимпијски комитет (International Paralympic Committee - IPC) чије је седиште у Бону у Немачкој.

IPC је веома сложена организација са мноштвом тела, од којих је свакако најважнија Скупштина у којој су заступљени:

  • представници 174 земље,
  • међународне спортске организације:

1. Светска стреличарска федерација  (WA)

2. Међународна федерација за коњички спорт (International Equestrian Federation - FEI);

3. Међународна федерација за кошарку у колицима (International Wheelchair Basketball Federation - IWBF);

4. Међународна стонотениска федерација (International Table Tennis Federation - ITTF);

5. Међународна тениска федерација (International Tennis Federation - ITF);

6. Међународна федерација за једрење особа са инвалидитетом (International Federation for Disabled Sailing - IFDS);

7. Међународна веслачка федерација (FISA)

8. Међународна бициклистичка унија (UCI)

9. Светска организација за одбојку особа са инвалидитетом (World Organization Volleyball for the Disabled - WOVD);

10. Међународна федерација рагбиста у колицима (IWRF)

11. Светска карлинг федерација (World Curling Federation - WCF).

12. Међународна триатлонска унија (ITU)

13. Међународна кану федерација (ICF)

14. Међународна боћарска федерација (BISFed)

 

World Archery (WA)

International Equestrian Federation (FEI)

International Wheelchair Basketball Federation (IWBF)

International Table Tennis Federation (ITTF)

International Tennis Federation (ITF)

International Federation for Disabled Sailing (IFDS)

International Rowing Federation (FISA)

International Cycling Union (UCI)

World ParaVolley

International Wheelchair Rugby Federation (IWRF)

World Curling Federation (WCF)

International Triathlon Union (ITU)

International Canoe Federation (ICF)

Boccia International Sports Federation (BISFed)

 

  • међународне организације за спорт особа са инвалидитетом:

1. Међународно удружење за спорт и рекреацију особа са церебралном парализом (Церебрал Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association CP-ISRA);
2. Међународна спортска федерација слепих (International Blind Sports Federation - IBSA);
3. Међународна спортска федерација особа са менталним инвалидитетом (International Sports Federation for Persons with an Intellectual Disability INAS-FID);
4. Међународна спортска федерација особа у колицима и особа са ампутацијама (Интернатионал International Wheelchair and Amputee Sports Federation - IWAS).

 

Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association (CPISRA)

International Blind Sports Federation (IBSA)

International Sports Federation for Persons with an Intellectual Disability (INAS)

International Wheelchair and Amputee Sports Federation (IWAS).

 

  • представници регионалних спортских организација:

1. Афрички параолимпијски комитет;

2. Амерички параолимпијски комитет;

3. Азијски параолимпијски комитет;

4. Европски параолимпијски комитет;

5. Параолимпијски комитет Океаније.

 

- African Paralympic Committee

Asian Paralympic Committee

European Paralympic Committee

Oceania Paralympic Committee

- Americas Paralympic Committee.

 

Скупштина IPC–а бира Управни одбор који, осим председника и потпредседника има 10 изабраних чланова и још 3 кооптирана члана без права гласа (генералног секретара, представника спортиста и кооптираног члана).

Осим Скупштине и Управног одбора остала тела IPC – а су комитети и савети, од којих су неки: Антидопинг комитет, Комитет за развој, Медицински комитет, Савет спортиста, Савет спортова, Савет региона, Савет међународних спортских организација особа са инвалидитетом,... 

ПРИЈАТЕЉИ ПОКС

mos

sportski savez

postanska stedionica1

dunav-osiguranje-logo-2 

super vero-logo

ЛИСТА ЧЛАНОВА ПОКС

pdficon

КАЛЕНДАР АТЛЕТСКИХ ТАКМИЧЕЊА

pdficon

ПОИ РИО 2016

poi rio 2016