Inclusion Reloaded

Збирка добрих пракси за инклузију у спорту израђена је у оквиру Erasmus sport пројекта “Inclusion Reloaded” (пројекат бр. 101089509). Збирка  окупља добре праксе у инклузивном спорту на локалном, регионалном или националном нивоу у Босни и Херцеговини, Италији, Португалији и Србији. За потребе ове збирке, инклузивна спортска пракса је дефинисана као свака пракса која настоји да учини да се људи свих способности, порекла, пола и сексуалне оријентације осећају добродошли да учествују у физичкој активности и спортској пракси.

Пројекат “Inclusion Reloaded” реализује Клуб за оснаживање младих 018 (КОМ 018) – Србија, у сарадњи са Параолимпијским комитетом – Србија, Факултетом спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу – Србија, Beyond Borders – Италија, CESIE – Италија, Пливачки клуб за особе са инвалидитетом “SPID” – Босна и Херцеговина, Спортски клуб за слепу и слабовиду децу и омладину “CENTAR” Сарајево – Босна и Херцеговина и Sport Evolution Alliance (SEA) – Португал.

Пројекат је изграђен на 4 главна стуба: · Размена добрих пракси и искустава пројектних партнера и мрежа за повећање капацитета сваког укљученог партнера.

· Заједничка акција свих пројектних партнера на развоју нових методологија за инклузивни приступ у спорту углавном за наставнике спорта и физичког васпитања и особље спортских клубова.

· Практична примена методологије инклузивног спорта од стране наставника спорта и физичког васпитања и особља спортских клубова у локалним школама и спортским клубовима.

· Оснаживање локалних заједница, посебно деце и младих у борби против нетолеранције, дискриминације и социјалне искључености младих са инвалидитетом и младих који припадају осетљивим групама.

Пројекат “Inclusion Reloaded” се реализује у периоду: 01.01.2023. до 30.06.2025. године у 4 земље: Босни и Херцеговини, Италији, Португалији и Србији.

Пројекат финансира Европска унија кроз програм Erasmus sport + партнерства за сарадњу.

PREUZMI .PDF

INCLUSIONRELOADED_Compilation of Good Practices.pdf